Kontakt z nami


Siedziba spółki:

BWENERGY Sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 29 lok 213

KRS: 0000852923
NIP: PL 6342979852
REGON: 38662160

Bank Pocztowy, 
nr rachunku 08132014497650289920000001

Telefon: +48 730 515 545
E-mail:
kontatkbwenergy@gmail.com